6947207853 Σανά, Χαλκιδικής photodiodeled@gmail.com